جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره طارق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 450
0

mp3 MP3 1.86MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 636KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره بروج
سورۀ بعدی
سوره اعلی