جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره طارق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,909
2

mp3 MP3 4.37MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.11MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره بروج
سورۀ بعدی
سوره اعلی