جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره غاشیه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 412
0

mp3 MP3 2.21MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 894KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر