جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره فجر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 817
0

mp3 MP3 3.39MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره غاشیه
سورۀ بعدی
سوره بلد