جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,035
0

دانلود MP4 18.79MB
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق