جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,228
2

mp3 MP3 897KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 8.75MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.52MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق