جستجو
همه بخش ها
قاری مصطفی اللاهونی

قاری مصطفی اللاهونی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 42,133 times
  • کشور:
امام مسجد النور، عباسیه - قاهره.
مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - مصطفی اللاهونی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 شعبان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 27,752
مصحف مرتل - مصطفی اللاهونی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 16 صفر 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 286,508