جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 778
0

دانلود MP4 11.13MB
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار