جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره ص

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 345
1

mp3 MP3 11.06MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره صافات
سورۀ بعدی
سوره زمر