جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره صافات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 501
0

mp3 MP3 14.09MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره یس
سورۀ بعدی
سوره ص