جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره یس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,613
1

mp3 MP3 10.41MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاطر
سورۀ بعدی
سوره صافات