جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره زمر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 436
0

mp3 MP3 16.9MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ص
سورۀ بعدی
سوره غافر