جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره نمل

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 357
0

mp3 MP3 16.58MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره شعراء
سورۀ بعدی
سوره قصص