جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره شعراء

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 448
0

mp3 MP3 18.35MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فرقان
سورۀ بعدی
سوره نمل