جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره فرقان

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 418
1

mp3 MP3 12.79MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نور
سورۀ بعدی
سوره شعراء