جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره نور

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 570
0

mp3 MP3 17.53MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره مؤمنون
سورۀ بعدی
سوره فرقان