جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره مؤمنون

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 435
0

mp3 MP3 15.71MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره حج
سورۀ بعدی
سوره نور