جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره قصص

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 486
1

mp3 MP3 17.81MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نمل
سورۀ بعدی
سوره عنکبوت