جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره نحل

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 513
0

mp3 MP3 25.7MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره حجر
سورۀ بعدی
سوره اسراء