جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره اسراء

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 663
0

mp3 MP3 22.79MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نحل
سورۀ بعدی
سوره کهف