جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره حجر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 496
0

mp3 MP3 10.53MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ابراهیم
سورۀ بعدی
سوره نحل