جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره ابراهیم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 647
0

mp3 MP3 13.2MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره الرعد
سورۀ بعدی
سوره حجر