جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره هود

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 897
0

mp3 MP3 25.51MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره یونس
سورۀ بعدی
سوره یوسف