جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره یونس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 686
2

mp3 MP3 25.41MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره توبه
سورۀ بعدی
سوره هود