جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره توبه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 893
1

mp3 MP3 33.47MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفال
سورۀ بعدی
سوره یونس