جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره انفال

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 720
0

mp3 MP3 16.26MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعراف
سورۀ بعدی
سوره توبه