جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره یوسف

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,121
1

mp3 MP3 23.68MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره هود
سورۀ بعدی
سوره الرعد