جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,124
1

mp3 MP3 36.41MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام