جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره انعام

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,315
0

mp3 MP3 41.59MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره مائده
سورۀ بعدی
سوره اعراف