جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره نساء

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,811
4

mp3 MP3 49.02MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره آل عمران
سورۀ بعدی
سوره مائده