جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره آل عمران

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,155
1

mp3 MP3 45.2MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره بقره
سورۀ بعدی
سوره نساء