جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره بقره

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 3,254
9

mp3 MP3 80.58MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاتحه
سورۀ بعدی
سوره آل عمران