جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره اعراف

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 80,929
4

mp3 MP3 29.69MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 59.45MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 19.62MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انعام
سورۀ بعدی
سوره انفال