جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره انفال

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 80,473
0

mp3 MP3 11.06MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 22.18MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 7.31MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعراف
سورۀ بعدی
سوره توبه