جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره انعام

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 80,694
3

mp3 MP3 26.27MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 52.61MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 17.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره مائده
سورۀ بعدی
سوره اعراف