جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 82,135
5

mp3 MP3 23.61MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 59.08MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 15.6MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام