جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره غاشیه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 8,954
7

mp3 MP3 2.11MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 525KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر