جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 482
0

mp3 MP3 5.35MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.8MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق