جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره انفطار

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 639
0

mp3 MP3 2.48MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 840KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین