جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 776
0

mp3 MP3 4.69MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.89MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق