جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره انفطار

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 582
0

mp3 MP3 2.21MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 894KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین