جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,266
1

mp3 MP3 2.65MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.07MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار