جستجو
همه بخش ها
قاری محمد صدیق المنشاوی

قاری محمد صدیق المنشاوی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 559,155 times
  • کشور:
مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 58
جدیدترین: 1 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 11,714
مصحف مرتل [ضبط رادیو مصر] - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 2 ذیحجه 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 321,116
مصحف معلم (تعلیم) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 112
جدیدترین: 15 ذیحجه 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 1,815,284
مصحف مجود - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 ربیع‌الاول 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 276,994
مصحف مرتل - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 14 جمادی‌الثانی 1425
تعداد بازدیدکنندگان: 5,854,461
مصحف با ترجمه (اردو) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 13 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 13,502