جستجو
همه بخش ها
قاری محمد صدیق المنشاوی

قاری محمد صدیق المنشاوی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 564,903 times
  • کشور:
مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 58
جدیدترین: 1 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 13,422
مصحف معلم (تعلیم) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 112
جدیدترین: 15 ذیحجه 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 1,866,757
مصحف مجود - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 ربیع‌الاول 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 311,398
مصحف مرتل - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 14 جمادی‌الثانی 1425
تعداد بازدیدکنندگان: 5,971,517
مصحف با ترجمه (اردو) - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 13 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 14,701
مصحف مرتل [ضبط رادیو مصر] - محمد صدیق المنشاوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 2 ذیحجه 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 350,214