جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره فلق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,594
0

دانلود MP4 2.56MB
سورۀ قبلی
سوره اخلاص
سورۀ بعدی
سوره ناس