جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره عصر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,757
1

دانلود MP4 1.91MB
سورۀ قبلی
سوره تکاثر
سورۀ بعدی
سوره همزه