جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره تکاثر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,549
1

دانلود MP4 3.93MB
سورۀ قبلی
سوره قارعة
سورۀ بعدی
سوره عصر