جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره قدر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,423
0

دانلود MP4 3.22MB
سورۀ قبلی
سوره علق
سورۀ بعدی
سوره بینه