جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره قلم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,476
1

دانلود MP4 29.3MB
سورۀ قبلی
سوره ملک
سورۀ بعدی
سوره حاقه