جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره مجادله

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 982
0

دانلود MP4 41.24MB
سورۀ قبلی
سوره حدید
سورۀ بعدی
سوره حَشر