جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (پرتغالی) - سوره اعلی

- - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,116
1

mp3 MP3 3.45MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره طارق
سورۀ بعدی
سوره غاشیه